Pål Klouman fikk Gullaksen 2017

—Her er styrets begrunnelse for tildelingen:

Reddvillaksen deler sammen med Guideline årlig ut hedersprisen «Gullaksen» til en som fyller en rekke kriterier som gagner/har gagnet vår villaks og våre andre anodrome arter. Guideline gir fiskeutstyr for kr 15.000 til den som mottar prisen.

Etter at styret har vurdert årets kandidater er det i år en som spesielt har pekt seg ut – og kanskje burde ha hatt prisen for mange år side. Vedkommende er-

  1. —En som i mange år har vært en av villaksens sterkeste stemmene i Norge
  2. —- som utrettelig har frontet politikere og departementer og påpekt forringelsen av norske villaksbestander og hva dette har betydd av tap for lokalbefolkningen i våre elvedaler.
  3. —Som gjennom artikler og kronikker i pressen over det ganske land har sporet til offentlig debatt om villaks, sjølaksefiske og oppdrettsnæringen.
  4. —Som gjennom sitt mangeårige kontaktnett har bidratt sterkt til det nettverket  Reddvillaksen.no  sitter med i dag – nasjonalt og internasjonalt og som er av stor viktighet for vårt videre arbeid.
  5. —Som var en av 2 pionerer her hjemme til leie av nøter i sjøen og som sørget for at Reddvillaksen.no ble en stor og særdeles viktig bidragsyter til ERTs (Elvene rundt Trondheimsfjorden) banebrytende oppleieprosjekt i Trøndelag
  6. — Som utrettelig og uegennyttig har brukt enormt med tid og ressurser på villaksen.
  7. —Og ikke minst som opp gjennom årene personlig har gitt for store beløp til villaksauksjonen.
  8. —Direkte – uredd – kunnskapsrik – humor – bauta i norsk villakssammenheng
Del dette innlegg
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter