Tildeling av midler for å bedre gyte- og oppvekstforholdene for sjøørreten

Reddvillaksen har satt av kr 200.000 i 2018 til foreninger. Midlene skal brukes til prosjekter som bedrer gyte- og oppvekstforholdene for sjøørreten. Vi vil støtte konkrete tiltak – for eksempel betaling for gytegrus og habitatsforbedringer. Prosjektet skal være ferdigstilt innen lokal gytetid 2018.

Vi kan ikke støtte forskningsprosjekter, konsulentvurderinger o.l.

Hvis du vil søke om midler, må du sende inn en kortfattet beskrivelse. Vi forventer en enkel tilbakerapportering fra de som får støtte med bildemateriale som vil bli lagt ut på Facebook og web.

Teksten skal inneholde:

  1. Kort beskrivelse av tiltaket
  2. Samarbeid og godkjenning fra Fylkesmannen
  3. Tidsplan og budsjett (oversikt som viser hva prosjektet totalt vil koste)

Søknad sendes innen 22.8.2018 KL 1200:  kontakt@reddvillaksen.no

 

Del dette innlegg
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter