Villaksauksjonen 2019 Ingelsvatnet

Villmarksfiske, ørret og røye, i idyllisk naturCa 3 km elv, Ingelsvasselva bestående av styk, kulper og større lun.

Ca 3 km elv, Ingelsvasselva, bestående av stryk, kulper og større lun.

Tre store lun (flyer) der storrøya ved insektsklekkinger leker opp mot strømmen øverst i Storflyen. Ingelsvatnet er ca. 5 km langt og har en betydelig bestand av ørret og røye. 

«Smørdall-jo»-hytta ligger idyllisk til ved utløpet av Ingelsvasselva ved Ingelsvatnet i Nordli. Man kjører fram til Ingelsvatnet og benytter

båt med påhengsmotor (som følger med) for å komme til hytta og elva som ligger i motsatt ende av vatnet. Overnatting i hytta «Smørdall-jo». Sjølhushold, 2 rom, hvert med en dobbel og en enkel køye. Sovepose medbringes. Vedfyring samt propan kokeutstyr og kjøleskap. Dato for opphold (eller i hvilken periode man evt kan velge) avtales med giver. Siste halvdel av juni anbefales!

 

Elv Antall Tidsrom Opphold
Ingelsvatnet og Ingelsvasselva 2-4 stenger

3 fiskedøgn

Avtales med giver. Selvhushold på 

Smørdall-Jo hytta

Sted Verdi Giver Kontakt
Nordli, Nord-Trøndelag NOK 6 000 Svein Eggen  Svein Eggen, Tel: 901 49 295,

sveineggen@gmail.com

Del dette innlegg
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter