Internasjonalt arbeid

Laksen kjenner ingen grenser. Lange næringsvandringer tar den til områder med ulike rettsforhold, mellom nasjonalstater og internasjonalt forvaltede områder. Mange av de problemene laksen møter, enten det er snakk om overfiske eller knyttet til oppdrettsnæringen, har internasjonale aspekter ved seg. Arbeid for å hjelpe villaksen må derfor ha et internasjonalt perspektiv, og vi tar disse på alvor. Organisatorisk er Redd Villaksen en del av North Atlantic Salmon Fund (NASF). NASF ble etablert av islendingen Orri Vigfusson på begynnelsen av 1990-tallet. NASF arbeider i en rekke land, særlig på Island, Storbritannia, USA og Frankrike. Orri Vigfusson døde i 2016. NASF er nå blitt reorganisert under ledelse av NASF USA, Island og Norge. Chad Pike er valgt som ny leder.

NASF har fokusert på å avvikle laksefiske på blandede bestander i havet. Det er forhandlet fram banebrytende avtaler om at det avstås fra å fiske laks i farvannene rundt Færøyene og Grønland, der lokale fiskere blir kompensert økonomisk av NASF for ikke å fiske. Få i Norge er i dag klar over disse ordningene som har vart siden begynnelsen av 90-tallet og som har spart livet til millioner av norsk villaks. NASF er også sterkt engasjert i arbeid med restaurering av lakseelver, både på Normandie-kysten i Frankrike og i Maine i USA.

Villaksens utfordringer kan være ulike fra land til land. Uansett er det mange fellesnevnere man kan samarbeide om. Reddvillaksen har tatt initiativ til et utstrakt samarbeide og informasjonsdeling mellom landene med nordatlantisk laks, et samarbeide som vil bli ytterligere forsterket i 2019.

NASF samarbeider med Atlantic Salmon Federation (ASF), særlig om vern av laksen utenfor Grønland.

I de senere år har Redd Villaksen også utvidet sitt samarbeid med den svenske organisasjonen Stiftelsen för Östersjölaxen.