Støtt oss

Norge, som er verdens største enkeltforvalter av Atlantisk laks, har allerede utryddet laksen i seksti vassdrag. Villaksen er alvorlig truet, og vi behøver alle økonomiske bidrag vi kan få!

Doner med Vipps

Du kan donere et valgfritt beløp via Vipps
71265 – Nordatlantisk Villaksfond Norge


Doner via nettbank

Du kan også donere valgfritt beløp via nettbanken din til kontonummer 1503.24.56232


Bli laksefadder

Ønsker du å støtte oss med et regelmessig beløp over tid?

Ta kontakt så setter vi opp en avtale.