Vår visjon

“På vegne av kommende generasjoner skal vi sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag”

Mer om oss

Aktuelt

Tildeling av midler for å bedre gyte- og oppvekstforholdene for sjøørreten

19. juni 2018

Reddvillaksen har satt av kr 200.000 i 2018 til foreninger. Midlene skal brukes til prosjekter som bedrer gyte- og oppvekstforholdene for sjøørreten. Vi vil støtte konkrete tiltak – for eksempel betaling for gytegrus og habitatsforbedringer. Prosjektet skal være ferdigstilt innen lokal gytetid 2018. Vi kan ikke støtte forskningsprosjekter, konsulentvurderinger o.l.… Les mer

Brev fra Chad Pike Chairman NASF US

28. mai 2018

Dear NASF supporter, Ten months ago, many of us travelled to Reykjavik to pay tribute to a legendary figure in the world of salmon conservation, Orri Vigfusson.   At the time, we did not yet know what the future of NASF would look like, but we pledged to preserve Orri’s… Les mer

ASF,NASF sign 12-year salmon agreement with Greenland fishermen

28. mai 2018

https://gallery.mailchimp.com/ef94f53e79bf87c28e8b70c6c/files/05b2c051-ed90-4273-b9e1-ca7d3dcdc366/NASF_High_Seas_Deals_Announced_May_28_2018.pdf   Les mer

Villaksauksjonen

Villaksauksjonen er vår viktigste inntektskilde. I oktober har du mulighet til å vinne attraktivt fiske i Norges beste fiskeelver og mye flott fiskeutstyr.

Mer om auksjonen

Temaer

Støtt oss!

Villaksen er alvorlig truet og allerede utryddet i flere norske vassdrag. Med din støtte kan vi jobbe videre for å sikre livskraftige bestander av villaks og sjøørret.

Gi din støtte