Villaksauksjonen

Villaksauksjonen er vår viktigste inntektskilde. Her har du mulighet til å vinne attraktivt fiske i Norges beste fiskeelver og mye flott fiskeutstyr.

Mer om auksjonen

Støtt Reddvillaksen

Villaksen er alvorlig truet og allerede utryddet i flere norske vassdrag. Med din støtte kan vi jobbe videre for å sikre livskraftige bestander av villaks og sjøørret.

Gi din støtte