LIVE fra dagens auksjon fra 18:00. LIVE from tonights auction from 6:pm. 

Note: Video will appear with a blank screen until the broadcast is live.

You can also follow the LIVE event on out Facebook page.

Villaksauksjonen

Villaksauksjonen er vår viktigste inntektskilde. Her har du mulighet til å vinne attraktivt fiske i Norges beste fiskeelver og mye flott fiskeutstyr.

Mer om auksjonen

Støtt Reddvillaksen

Villaksen er alvorlig truet og allerede utryddet i flere norske vassdrag. Med din støtte kan vi jobbe videre for å sikre livskraftige bestander av villaks og sjøørret.

Gi din støtte