Hva bruker vi pengene våre til?

Om finansiering av Erik Steruds stilling som fagsjef i Norske Lakseelver

Reddvillaksen.no får stadig spørsmål om hva vi bruker våre innsamlede midler til. I dette innlegget gir vi informasjon om hvorfor vi årlig bidrar med Kr. 350 00 til finansiering av Erik Steruds stilling som fagsjef i Norske Lakseelver, norske elveeieres organisasjon.

Sterud har interaksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk som spesialområde. Han er dr.scient i fiskeparasittologi fra Norges veterinærhøgskole, med hovedfag i akvakultur fra Universitetet i Oslo. Med sin store kunnskap innenfor både oppdretts- og villaks ser vi på Sterud som en særdeles viktig aktør i den faglige debatten for å få produksjon av laks inn i andre og mer miljøvennlige former enn dagens, som ikke er bærekraftig, verken miljø- eller fiskehelsemessig.

Med Sterud og øvrige medarbeidere har Norske Lakseelver en faglig tyngde Reddvillaksen.no mangler. Norske Lakseelver er en sterk og respektert stemme mot så vel næringen som våre politikere.

Reddvillaksen.no og Norske Lakseelver har helt sammenfallende mål, nemlig å berge villaks og miljø. Vi jobber på en rent ideell basis, Norske lakseelver på vegne av deres medlemmer som er elveeierne. Begge arbeider for at lakseoppdrett skal drives innenfor rammer som gjør næringen bærekraftig – for eksempel å få næringen inn i lukkede anlegg.

 Artikler fra Erik Sterud finner du bl.a. her:

https://forskning.no/search/google/erik%20sterud

Reddvillaksen ser det som viktig å fortsette å samarbeide med Norske Lakseelver om denne stillingen.

 

Del dette innlegg
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter