Forfatter: Gladlaks

Regarding NASF Salmon Summit 2018

Thank you to all who attended the 2018 Salmon Summit held in Reykjavik, Iceland on March 22 – 23.  Approximately 60 representatives of over 30 NGOs, research institutions, and sustainable industry groups convened to discuss the state of North Atlantic salmon populations and to strategize a course for supporting remaining stocks.

During the two-day Summit experts from across the North Atlantic Basin provided in-depth updates on these and other issues vital to the species’ survival. Attendees met in breakout sessions to further discuss topics such as country-level advocacy, High Seas buyouts, and regulatory advances in aquaculture. Two films were screened, “Lost at Sea” and “The Salmon Story,” and attendees toured a local land-based aquaculture facility.

Please visit the NASF website to view the speaker presentations, event photos, and more.

Stay tuned for future updates from our partner Reddvillaksen (NASF Norway) on the next Salmon Summit, which will be held in Norway in May of 2019. Please also check out the Reddvillaksen publication about the threats to wild Atlantic salmon, to learn more about their work.

Hva bruker vi pengene våre til?

Om finansiering av Erik Steruds stilling som fagsjef i Norske Lakseelver

Reddvillaksen.no får stadig spørsmål om hva vi bruker våre innsamlede midler til. I dette innlegget gir vi informasjon om hvorfor vi årlig bidrar med Kr. 350 00 til finansiering av Erik Steruds stilling som fagsjef i Norske Lakseelver, norske elveeieres organisasjon.

Sterud har interaksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk som spesialområde. Han er dr.scient i fiskeparasittologi fra Norges veterinærhøgskole, med hovedfag i akvakultur fra Universitetet i Oslo. Med sin store kunnskap innenfor både oppdretts- og villaks ser vi på Sterud som en særdeles viktig aktør i den faglige debatten for å få produksjon av laks inn i andre og mer miljøvennlige former enn dagens, som ikke er bærekraftig, verken miljø- eller fiskehelsemessig.

Med Sterud og øvrige medarbeidere har Norske Lakseelver en faglig tyngde Reddvillaksen.no mangler. Norske Lakseelver er en sterk og respektert stemme mot så vel næringen som våre politikere.

Reddvillaksen.no og Norske Lakseelver har helt sammenfallende mål, nemlig å berge villaks og miljø. Vi jobber på en rent ideell basis, Norske lakseelver på vegne av deres medlemmer som er elveeierne. Begge arbeider for at lakseoppdrett skal drives innenfor rammer som gjør næringen bærekraftig – for eksempel å få næringen inn i lukkede anlegg.

 Artikler fra Erik Sterud finner du bl.a. her:

https://forskning.no/search/google/erik%20sterud

Reddvillaksen ser det som viktig å fortsette å samarbeide med Norske Lakseelver om denne stillingen.

 

Hva bruker vi pengene våre til?

Om leie av fiskerettigheter i farvannene rundt Færøyene og Grønland

Reddvillaksen.no får stadig spørsmål om hva vi bruker våre innsamlede midler til. I dette innlegget gir vi informasjon om vårt bidrag til årlig leie av færøyske fiskerettigheter.

Tidligere vitenskapelige undersøkelser fra 90-tallet har vist at opptil 60 % av laksen i området kommer fra norske elver. I 1998 ble det foretatt såkalt «omvendt” merking av laks fanget på Færøyene. Laksen som ble merket på beiteområdene nord for Færøyene og ble senere fanget i Norge.

Migrations paths of Atlantic Salmon. Credit: Atlantic Salmon Federation.

Et av de viktigste tiltakene vi gjør er å bidra med årlig økonomisk støtte til en avtale med færøyske og grønlandske fiskere. Dette er avgjørende for å hindre beskatning av villaks i oppvekst- og migreringsområder som skal tilbake til blant annet norske elver. Gjennom avtalen, som har pågått kontinuerlig siden 1991, er det estimert at et titalls millioner norsk laks er blitt spart. Vår første prioritet er derfor å sørge for at linefisket etter laks rundt Færøyene og Grønland ikke starter opp igjen.

Reddvillaksen.no bruker ca. Kr 400.000 til dette formålet årlig. For 2018 har vi bestemt å øke bidraget til kr 750.000 på grunn av ekstraordinære omstendigheter.

Prosjektet håndteres av NASF – North Atlantic Salmon Fund som samler inn bidrag til avtalen fra USA, Storbritannia, Frankrike, Sveits, Norge og Island.

Reddvillaksen vil fortsette å samarbeide med NASF og The Grassy Creek Foundation om dette.

 

 

Reddvillaksens julelotteri 2017 – fra 5. desember med trekning 23. desember 2017.

Premiene i Reddvillaksens julelotteri er:
  1. Fiske i Stryn Kirkeeide (verdi 9000) http://reddvillaksen.no/stryn/
  2. Sierra Surge 13’6’’-5 delt #9 fluestang (verdi 7000) http://reddvillaksen.no/fluestang/
  3. Sett for gjenutsetting (Lamson laksehåv, BFT XXL veienett, BFT avkrokingsmatte) (verdi kr 2.700) http://reddvillaksen.no/seeberg/
  4. Exodus V2 10/12 fluesnelle (verdi 2400).  http://reddvillaksen.no/fluesnelle/
Prisen er kr 100 pr. lodd. Inntektene går uavkortet til tiltak for å bedre forholdene for laks og sjøørret her til lands. Betaling på Vipps 71265 eller på bankgiro eller bankgiro 1503.24.56232. Hvis du bruker Vipps – husk og skriv inn ditt navn slik at vi kan få fatt i deg hvis du vinner!

Stryneelva – Kirkeeide Stor laks og sjøørret i fagre Stryn

Kirkeeide er en vakker og variert rett i elvas midtparti med mange flotte høler. Her har du muligheten til å kjempe med stridbar laks i vakker vestlandsnatur. Fisket starter 22.juni kl 04:00 og avsluttes 24.juni kl. 24:00. Observer natt- og ettermiddagsfredning hvert døgn kl, 00:00-04:00 og 13:00-16:00. I juni er kun fluefiske tillatt. Kjøper må selv ordne med innkvartering, men i Stryn er det mange muligheter. Vi anbefaler sjarmerende Visnes hotell.

Kontakt Grunneigarane på Kirkeeide og Dag Olav Skrivervik tel 930 50 459, dag.olav@skrivervik.com

Sted: Stryn
Antall stenger: 4
Elv: Stryneelva Kirkeeide
Fiskedøgn: 3 (observer natt- og ettermiddagsfredning)
Opphold: Vi anbefaler innkvartering på Visnes Hotell, Stryn (Ikke inkludert) 22-24 juni
Tidsrom: 22-24 juni 2018
Verdi: NOK 9 000

Sett for gjenutsetting fra Seeberg

Verdi kr 2.697

Det optimale settet for sikker landing og håndtering av stor laks som settes ut igjen.
Ideelt for vennegjengen som fisker sammen på et vald, eller for oppbevaring ved gapahuken på populære fiskeplasser.

Lamson Laksehåv Catch & Care gumminett, sammenleggbar
BFT XXL veienett C&R
BFT avkrokningsmatte m/målbånd 130 cm C&R

Seeberg AS, www.seeberg.no
Kontakt Ola Uggen, tel: 24 17 78 00, ola@seeberg.no

Exodus V2 10/12 fluesnelle

Verdi kr 2.400

Villmarksbutikken startet opp i 1992. I årene som er gått har butikken vokst opp til å bli en av Norges største innen jakt, fiske og friluftsliv.
I dag omsetter de for kr 65 mill. Villmarksbutikken legger vekt på stort utvalg, service og kompetanse. Ildsjelene som driver butikken er: Ketil, Sondre, Oddvar, Stein, Kim og Mads. Alle har lang erfaring med fiske og til sammen dekker de kompetanseområdene ferskvannsfiske, laksefiske og kystfiske. Butikken har også sine egne destinasjoner for fiske i saltvann etter stor marlin.

Villmarksbutikken har valgt å støtte Reddvillaksen fordi de synes at vi jobber med en god sak. Laksefiske er et viktig satsingsområde og uten laks i de norske elvene blir det dårlig med omsetning lakseutstyr. Laksefiske er en eldgammel tradisjon som ikke må dø ut!

Villmarksbutikken, www.villmarksbutikken.net/

Kontakt Oddvar Henriksen, oddvar@villmarksbutikken.net, tel: 63 94 75 00